Elders literair verhalenwedstrijd 2022

V E R T R A G E N , V E R W I J L E N

Logo wedstrijd Elders

De jury is verrast door de vele inzendingen, waarvoor dank!
De inzenders ontvangen een bericht zodra de jury tot een oordeel is gekomen.


Het thema
In Elders literair gaat het over het vertrouwde en het onbestemde, over dromen en vertrekken, over arriveren en verdwalen en, in iedere betekenis van het begrip, over terugkeren. Of het nu om het ‘hier’ of ‘elders’ gaat, steeds is één specifieke plek het uitgangspunt. Zoals Linn Ullmann het stelt in haar roman De rustelozen (2015): ‘Zien, herinneren, begrijpen. Alles hangt af van de plek waar je staat.’

Wat ook bij het bovenstaande Elders-motto – en de wedstrijdopdracht – past, is vertragen, verwijlen, verdiepen – de hoofdlijn in ons eerste, in het najaar te verschijnen papieren nummer. Filosoof en schrijver Jan-Hendrik Bakker schrijft er in zijn nulnummer-essay ‘De terugkeer van een verdronken meisje. Over media en traagheid’ het volgende over:

Bespiegeling noemt Gadamer [de Duitse filosoof Hans-Georg Gadamer, red.], in navolging van zijn leermeester Heidegger, ‘verwijlen’. Dat is een open vorm van je gedachten laten gaan zonder uit te zijn op dwingende conclusies. Het is een vorm van dwalend denken, mijmeren en rondzwerven bij de dingen, een thema, een emotie, melodie of wat dan ook. Het is een bezigheid waarbij de klok geen rol speelt.

In het verlengde van het bovenstaande luidde de opdracht van onze eerste prozawedstrijd als volgt: schrijf een verhaal van maximaal 1500 woorden waarin niet het vluchtige en tijdelijke, maar het blijvende centraal staat; niet het snelle, maar het trage, niet het sentiment, maar het doorleefd gevoel. De jury hoopt te worden verrast door stijl, verbeeldingskracht en een eigenzinnige manier van kijken naar het onderwerp.

Een literaire beloning
Tijdens de Haagse presentatie van het nulnummer van Elders literair, op 12 november 2022 in Theater in de Steeg, zal de jury in aanwezigheid van drie genomineerde auteurs de winnaar bekendmaken. De laureaat zal in de gelegenheid worden gesteld zijn of haar verhaal voor te lezen, dit ook op de tweede presentatie in Sint-Niklaas (B). Daarnaast zal het winnende verhaal worden geplaatst in het tweede papieren nummer van Elders literair én op de Elders-website, waar ook een interview met de auteur zal verschijnen. Ook de verhalen van de andere genomineerden zullen op de website worden gepubliceerd, terwijl alle drie schrijvers naderhand grondige individuele feedback van onze redactie zullen ontvangen.