Inzenden bij Elders literair

In aanleg gaat de belangstelling van de redactie uit naar prozaschrijvers, dichters en essayisten voor wie het ‘niet hier’ in hun werk een wezenlijke rol speelt. Ze verbeelden hun ervaringen op plekken die ze kennen, ver weg of dichtbij, in vreemde landschappen of in hun eigen huiskamer, creëren een fictief domein of onderzoeken hun herinneringen aan een omgeving die er niet meer is.

Alle ingezonden bijdragen worden beoordeeld op (potentiële) literaire kwaliteit, authenticiteit en durf.

We zouden het prettig vinden als een schrijver bij het inzenden een aantal richtlijnen zou volgen:
1. De tekst graag digitaal in één bestand in Word aanleveren.
2. Let daarbij op het volgende:
– Houd een regelafstand van 1,5 aan.
– Auteursnaam, titel, tekst en (tussen)koppen graag links uitlijnen.
– Gebruik alleen een harde return aan het eind van een alinea.
– Graag inspringen bij alinea’s
– Gebruik geen witregels tussen alinea’s.
– Na een witregel of tussenkopje volgt geen inspringing.
– Gebruik enkele aanhalingstekens voor citaten en aanduidingen en dubbele voor citaten binnen citaten.
– Plaats titels van boeken, tijdschriften, kranten e.d. cursief en titels van daarin opgenomen gedichten, verhalen en essays romein en tussen enkele aanhalingstekens.
– Plaats noten en literatuuropgave aan het eind van de bijdrage.
– Bronweergave m.b.t. een boek als volgt (voorbeeld):
Cees Nooteboom, In Nederland, Amsterdam: De Arbeiderspers, 1984. M.b.t. een verhaal of artikel (voorbeeld): Olf Praamstra, ‘De Man van Natal. Multatuli als Indo-Europees schrijver’, in: Indische Letteren, 27ste jaargang, nr. 3, september 2012.
3. We plaatsen alleen bijdragen die nog niet eerder zijn gepubliceerd, op papier of digitaal, met een uitzondering voor de eigen website van een auteur.
4. Omdat de redactie veel aandacht en tijd aan elke ingezonden bijdrage besteedt, gaan we er vanuit dat bijdragen exclusief voor Elders zijn bestemd en niet tegelijkertijd aan meerdere periodieken wordt gestuurd.
5. De redactie kan een bijdrage waarvoor zij in aanleg interesse heeft getoond alsnog weigeren wanneer het stuk naar haar mening teveel redactiewerk behoeft.
6. De redactie correspondeert in aanleg niet over bijdragen die zij heeft afgewezen.
7. Het maximale aantal woorden voor prozabijdragen voor het digitale platform ligt rond 1200 en voor de papieren uitgave/de pdf rond 3000 woorden. In bijzondere gevallen kan daarvan worden afgeweken. Het maximum aantal in te zenden gedichten is vijf.
8. Foto’s en illustratiematerialen moeten digitaal, op groot formaat worden aangeleverd en vrij van rechten zijn. Zie ook: www.auteursrecht.nl/auteursrechtwijzer.
9. De verschijningsdata van de papieren editie worden op de website bekend gemaakt.
10. Bij een publicatie in Elders worden de auteurs verzocht een korte biografie in te sturen (van maximaal 75 woorden).
11. Het verdient aanbeveling om vóór inzenden eerst kennis te maken met de bijdragen op de website of in een papieren editie van Elders literair.

Inzendingen per mail naar: kopij@eldersliterair.nl (o.v.v. naam, adres en telefoonnummer, dit graag ook op de kopij).

De papieren uitgave van Elders literair is t.z.t. te koop of te bestellen bij iedere boekwinkel in Nederland en België en direct bij uitgeverij In de Knipscheer.
De pdf van ieder nummer is t.z.t. tegen betaling te downloaden op onze website.

E