Stichting Parachute

Oprichting

Stichting Parachute is op 11 januari 2021 opgericht bij notariële akte. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81536739.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het bevorderen van literatuur en het bieden van een podium aan (beginnende) schrijvers, dichters en beeldende kunstenaars alsmede het aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van boedelbeschrijving en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Platform en tijdschrift

De stichting realiseert dit doel in de vorm van een website/platform, tijdschrift, lezingen en optredens. De naam van het tijdschrift/platform is Elders literair.

Bestuur van de stichting

Het bestuur van de stichting bestaat uit Peter den Hollander (voorzitter; leraar Nederlands, uitgever en auteur; woonachtig in Den Haag), Hein van der Hoeven (penningmeester en secretaris; gepensioneerd rijksambtenaar, auteur; woonachtig in Den Haag) en Elly Glerum (lid; gepensioneerd adviseur gezonde leefstijl GGD Haaglanden, auteur; woonachtig in Wolphaartsdijk). De bestuursfuncties zijn onbezoldigd en de bestuursleden ontvangen geen vacatiegeld of een andere vaste (vrijwilligers)vergoeding. Onkosten kunnen worden gedeclareerd.

ANBI-registratie

Stichting Parachute staat per 18 december 2023 geregistreerd als ‘culturele ANBI’, een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling.

Contactgegevens

e-mail: stichtingparachute@eldersliterair.nl
kantooradres: Curaçaostraat 6, 2585 XZ Den Haag
telefoon: 070 – 3507213
RSIN/ BTW-nummer: 8621.29.928 B01