Stichting Parachute

Oprichting

Stichting Parachute is op 11 januari 2021 opgericht bij notariële akte. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81536739.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het bevorderen van literatuur en het bieden van een podium aan (beginnende) schrijvers, dichters en beeldende kunstenaars alsmede het aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van boedelbeschrijving en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Platform en tijdschrift

De stichting realiseert dit doel in de vorm van een website/platform, tijdschrift, lezingen en optredens. De naam van het tijdschrift/platform is Elders literair.