Eerste papieren nummer Elders literair

Goed nieuws voor onze lezers en papierliefhebbers.
Elders ook op papier!

De presentatie van het eerste papieren nummer van Elders literair zal plaatsvinden op zaterdag 12 november 2022 in het sfeervolle Theater in de Steeg aan het Westeinde 165a in Den Haag. Een avond met een aantal bijzondere literaire, muzikale en audiovisuele optredens. Over het precieze tijdstip informeren wij u nog nader.

Onze eerste papieren Elders literair bevat essays, verhalen, gedichten en beeldende kunst, en zal tijdens de presentatie verkrijgbaar zijn. Voor wie er niet bij kan zijn is het tijdschrift na 12 november ook via de boekhandel, online of bij Uitgeverij In de Knipscheer te bestellen.

De hoofdlijn in het nulnummer is vertragen, verwijlen, verdiepen. Filosoof en schrijver Jan-Hendrik Bakker schrijft er in zijn essay ‘De terugkeer van een verdronken meisje. Over media en traagheid’ het volgende over:

Bespiegeling noemt Gadamer, in navolging van zijn leermeester Heidegger, ‘verwijlen’. Dat is een open vorm van je gedachten laten gaan zonder uit te zijn op dwingende conclusies. Het is een vorm van dwalend denken, mijmeren en rondzwerven bij de dingen, een thema, een emotie, melodie of wat dan ook. Het is een bezigheid waarbij de klok geen rol speelt.