Elders begint

Foto reisimpressie

Op weg naar Banda Ely, Kei Besar, Molukken, 2019. Foto: Els Kort.

In Elders literair gaat het over het vertrouwde en het onbestemde, over dromen en vertrekken, over arriveren en verdwalen en, in iedere betekenis van het begrip, over terugkeren. Of het nu om het ‘hier’ of ‘elders’ gaat, steeds is één specifieke plek het uitgangspunt. Zoals Linn Ullmann het stelt in haar roman De rustelozen (2015): ‘Zien, herinneren, begrijpen. Alles hangt af van de plek waar je staat.’
 Het platform Elders literair biedt in digitale vorm en als papieren tijdschrift (binnenkort meer nieuws) een podium aan prozaschrijvers, dichters en essayisten voor wie het ‘niet hier’ in hun werk een wezenlijke rol speelt. Ze verbeelden hun ervaringen op plekken die ze kennen, ver weg of dichtbij, in vreemde landschappen of in hun eigen huiskamer, creëren een fictief domein of onderzoeken hun herinneringen aan een omgeving die er niet meer is. Behalve over literatuur gaat het in Elders over beeldende kunst, fotografie, film en architectuur.

Over de schrijvers

De schrijvers op het platform herkennen zich in het bovenstaande, vinden het inspirerend of willen zich er juist tegen afzetten. Schrijvers worden door de redactie benaderd om aan Elders mee te werken. Een aantal van hen vormt samen met de redactie een denktank over de koers en inhoud van Elders. Daarnaast ontvangt de redactie graag kopij van gevestigde, maar juist ook van beginnende schrijvers en debutanten. Alle ingezonden bijdragen worden beoordeeld op (potentiële) literaire kwaliteit, authenticiteit en durf.

Elders gaat samenwerken

Op korte termijn eerst met partners waarvan de doelstellingen/kenmerken raakvlakken hebben met die van Elders. De samenwerking met uitgeverij In de Knipscheer ligt daarbij voor de hand. Jonge schrijvers waarvan het werk raakvlakken heeft met het profiel van Elders worden uitgenodigd te publiceren.

Elders literair is een Haags initiatief en richt zich op Nederland, Vlaanderen en andere Nederlandstalige gebieden.