Elders literair is onderweg

Omslag Elders 1

Na de lancering van ons nulnummer in november 2022 vervolgt Elders zijn verkenning van het literaire landschap met zijn officiële eerste tijdschriftuitgave, die opent met de winnende inzending van de Elders literair verhalenwedstrijd 2022: ‘De herder en de zwermer’ van Marjanne Sevenant, een filosofische bespiegeling over mens en natuur, het vergankelijke en het blijvende.
     Ook in dit nummer de twee andere verhalen die de shortlist haalden: ‘Nooit meer stilte’ van Petra Thijs, een beeldend geschreven mijmering over een meisje dat anders was, en ‘Tussen twee werelden’ van Ines Nijs, een innerlijke monoloog van een stamoudste wiens geest dwaalt door het schemergebied tussen leven en dood.
     In ‘Onleesbaar, maar hoe!’ onderzoekt Egbert van Faassen de beeldtaal van de Amerikaanse schilder Cy Twombly (1928–2011): ‘Het is eigenlijk zo, dat hij je naar nog te exploreren plekken in de geest leidt.’
     Naast poëzie van Arjen Duinker, Astrid Lampe en Jan-Paul Rosenberg een verhaal dat eerder op ons platform is gepubliceerd: ‘Avondschaduw’ van Karin Kallenberg, over isolement, gruwel en mysterie op een Italiaanse berg.
    Panopticum Berlin, een coalitie tussen beeldend kunstenaar en schrijver Onno Schilstra en beeldend kunstenaar Wim Hardeman, toont in ‘Het wormgat’ in vijf schetsen hoe verbeelding in het zwartste ogenblik als een ontsnappingsmiddel kan fungeren.
     De in Congo wonende Hagenaar Roland Verbiest schetst in ‘Aankomst in Kisangani’ de werkelijkheid op en rond een grand pousseur of duwboot, die drijvende platforms over de Congorivier van Kinshasa naar Kisangani verplaatst.
     Jan Paul Hinrichs schreef een essay over de Poolse dagboeken van de Nederlandse schilder Jeanne Marie ‘Sanne’ Bruinier (1875–1951), wiens verblijf in Polen van wezenlijk belang geweest is voor haar leven en werk.
    In ‘Mooie Jo’ van Kristien De Wolf, een fragment uit haar te verschijnen gelijknamige roman, observeert de ik-figuur, ‘jong en onschuldig als een pas ontloken paasbloem’, de binnenkomst van een onweerstaanbare man in een bioscoopzaal.
     Op de achterkant en -binnenflap is werk afgebeeld van de Nederlandse tekenaar en schilder ‘van verhalen en mythes’ Rens Krikhaar, over wie Diederik Gerlach in zijn inleiding schrijft: ‘De expedities voeren naar een “elders”, maar bijna altijd blijken de visioenen van een andere, betere wereld ijdel en wordt de euvele moed bestraft met een pijnlijke dood.’

Elders literair is o.a. te koop via: www.eldersliterair.nl/losse-nummers